company-profile1Klafreströms Stålgjuteri bildades 1998, via en fusion mellan
Klarviks stålgjuteri och Klafreströms Stål.

Verksamheten bedrivs idag på Klarviks industriområde. Detta i rejält uppfräschade och ändamålsenliga lokaler.

Produktionen är i huvudsak inriktad på gjutning av rostfria legeringar. På beställning gjuter vi de flesta förekommande kvaliteterna.

Vi har även vissa låglegerade material på programmet.

Under senare år har stora investeringar genomförts, varför vi anser oss ha ett mycket modernt och flexibelt gjuteri.

Snabba beslutsvägar och korta genomloppstider är det motto som genomsyrar företaget.

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss, och på så vis öka servicen gentemot våra kunder.

Leveranser sker av såväl gjutna ämne som färdigbearbetad detalj.