Företaget

KSG

Klafreströms Stålgjuteri bildades 1998, via en fusion mellan. Klarviks stålgjuteri och Klafreströms Stål.

Verksamheten bedrivs idag på Klarviks industriområde. Detta i rejält uppfräschade och ändamålsenliga lokaler.

Produktionen är i huvudsak inriktad på gjutning av rostfria legeringar. På beställning gjuter vi de flesta förekommande kvaliteterna. Vi har även vissa låglegerade material på programmet. Under senare år har stora investeringar genomförts, varför vi anser oss ha ett mycket modernt och flexibelt gjuteri.

Snabba beslutsvägar och korta genomloppstider är det motto som genomsyrar företaget. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss, och på så vis öka servicen gentemot våra kunder.

Leveranser sker av såväl gjutna ämne som färdigbearbetad detalj.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss så svarar vi så fort som vi kan!

Telefon
+46 (0)474-48750

Fax
+46 (0)474-48759

 

Klarviksvägen
Box 24, 364 45 Klavreström