Produktion

Formning

Formar tillverkas enligt Co2-metoden, vilket medför en mycket god måttnoggrannhet, fina ytor och låga efterbearbetningskostnader. Nysand som formmaterial, oftast i kombination med zirkonsand närmast modellen, bidrar till den höga ytfinishen och minimerar risken för att sand bränner fast i godset.

 

Gjutning

Vi gjuter praktiskt taget alla vanligen förekommande gjutbara stålkvaliteér. Vår specialitet är i första hand rostfritt och syrafast gjutgods.

Vi gjuter åt kunder som ställer höga krav på bl a ytfinish och trycktäthet. Som exempel kan nämnas beställare inom pump-, turbin- och ventiltillverkare, pappers- och cellulosaindustrin, livsmedelsindustrin samt sjöfartsnäringen.

 

Efterbearbetning

Efter väl genomförd rensning av gjutgodset, utföres en värmebehandling. Detta sker i en modern ugn försedd med skrivare, vilket innebär att vi hela tiden kan följa och säkerställa processen. Innan leverans blästras godset med ett rostfritt material, detta för att avlägsna glödgskal samt minimera risken för eventuell missfärgning av ytan.

Material

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss så svarar vi så fort som vi kan!

Telefon
+46 (0)474-48750

Fax
+46 (0)474-48759

 

Klarviksvägen
Box 24, 364 45 Klavreström